O akci

Slovenská Tancovačka

 

Slovenská Tancovačka je obdoba kulturně společenské akce “Tanečný dom“ pořádaný na Slovensku a v Maďarsku (Táncház).

V současnosti působí na území České republiky i na Slovensku velké množství folklorních souborů a skupin, které se věnují lidovému tanci a hudbě, jejich uchovávání, zpracovávaní a prezentace na jevišti. Lidový tanec i hudba má však daleko více příznivců, avšak ne každý má možnost být členem takového kolektivu, ať už z časových či jiných důvodů. Vznikla tedy potřeba najít jiný způsob, jak přiblížit lidový tanec a hudbu široké veřejnosti tak, aby si každý mohl zatančit či zahrát bez toho, aniž by byl členem souboru a účastnil se pravidelných nácviků a vystoupení. Právě z této potřeby vznikla v 70-tých letech v Maďarsku myšlenka “Tanečných domu“. Tento výraz uvádí už ve svých spisech ze začátku 19. století Anton Bernolák a vysvětluje ho jako místo, kde se lidé potkávají za účelem tance.

A přesně toto je hlavní myšlenkou dnešních “Tanečných domov“, a i naší Slovenské Tancovačky, pořádanou v Brně od roku 2007. Je to akce-místo, kde neexistují účinkující ani diváci, při tanci ani hudbě neplatí zákonitosti jeviště a nejdůležitější ze všeho je zábava. V České i Slovenské republice existuje velké množství příležitostí podívat se na lidový tanec a poslechnout si lidovou píseň. Tanečné domy dávají příležitost si zkusit na vlastní kůži temperament lidového tance a krásu lidové hudby a písně.

Poselstvím Slovenské Tancovačky-jedinečného projektu určeného všem, kteří mají či chtějí najít upřímný vztah k tradiční hudební a taneční kultuře, je vrátit lidovou hudbu a tanec v tradiční podobě zpět lidem v jeho přirozenosti, členům folklorních kolektivů pomáhat najít a zažít přirozenou emoci a procítit tanec a hudbu ne jako účinnou formu, ale jako zábavu a jako přirozenou součást pohybové kultury člověka.

Událost “Tanečný dom“ začalo v Bratislavě organizovat od roku 2002 občanské sdružení Dragúni-parta nadšených studentů VŠMU, dnes již uznávaných osobností folklorního hnutí Slovenska-např. manželé Morongovi, Vladimír Michalko, Slavomír Ondejka, Mariana Svoreňová, Stanislav Marišler a další. O oblíbenosti “Tanečných domov“ svědčí fakt, že se tyto akce konají už 19 roků a je to vyhledávaná událost z řad široké i odborné veřejnosti. Postupně se “Tanečné domy“ rozšířili do dalších obcí Slovenska-zpět do svého přirozeného prostředí, jsou ale i součástí různých nejen folklorních festivalů a dalších akcí.

Po celou dobu konaní “Tanečných domov“ na Slovensku měli členové našeho souboru možnost se několikrát těchto akcí účastnit. Muziky našeho souboru – Ľudová hudba Poľana pod vedením primášů Martina Janšta, Štefana Belky a Mateje Kubaly mnoho těchto akcí dokonce doprovázela – lektory při škole tance a následné zábavě. Díky této spolupráci se v roce 2007 odhodlala Poľana tyto akce pořádat i v Brně a úspěšně je organizuje již 15 let a povedlo se nám ke spolupráci pozvat valnou většinu významných osobností slovenského folklorního hnutí jako lektory a účinkující.

Univerzálnost a úspěšnost metody Táncház, jako vhodné formy zpřístupňování, uchovávání a rozvíjení tradiční lidové kultury uznalo i UNESCO, které ji v roce 2011 zařadilo do světového seznamu nejlepších způsobů ochrany nehmotného kulturního dědictví. Na Slovenské Tancovačce nás fascinuje pozitivní energie, nadšení a radost z tance a hudby a jsme rádi, že stejný zážitek z toho mají účastníci, muzikanti i lektoři.

Slovenská Tancovačka má několik částí. Nejprve probíhá škola tance, pod vedením zkušených lektorů a tanečních pedagogů ze Slovenska. Ti instruují každý pohyb tak, aby i méně zdatní tanečníci měli příležitost se zabavit a nelámali si hlavu s obtížností kroků. Každá Tancovačka je zaměřená na jiný etnografický region-obec Slovenska, tím je tedy zaručena pestrost vyučovaných tanců. Školu tance většinou doprovází muzika našeho souboru, která v minulosti se nám podařilo pozvat několik autentických hudeb z oblasti, která se vyučovala. Po skončení školy tance pokračuje volná zábava za doprovodu ĽH Poľana, kterou střídá pozvaná moravská cimbálová muzika. Na zábavě si pak účastníci mají hned příležitost nově naučené tance vyzkoušet "naostro".

Naši Partneři

Naši činnost a projekty pro veřejnost každoročně podporuje:

Statutární město Brno.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

image
image
image
image
image
image
image
image
nahoru